Vergi Planlaması, Vergi ve Mali Hukuk Müşavirliği

 

– Vergi Mevzuatı Danışmanlığı,

– Vergisel avantajlardan şirketin en iyi şekilde yararlandırılması, vergi planlama danışmanlığı,

– Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu vb.) ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ve danışmanlık,

– Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalty, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi,

– Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi,

– İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık,

– Tereddüte düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık,
– Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin ve gayri maddi hak bedellerinin vergilendirilmesi,

– “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri”, “Sat-Kirala” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi,

– Transfer fiyatlandırması, ilişkili kuruluş işlemleri analizi,

– Transfer fiyatlandırması fiyat karşılaştırmaları ve bu konudaki yasal yükümlülükler için danışmanlık,

– Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirilmesi,

– Serbest bölgeler mevzuatı konusunda danışmanlık,

– Çok uluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri,

– Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi analizi,

Konularında hizmet verebiliriz.