Müşterilerimize sağlıklı bir muhasebe alt yapısı oluşturmaları ve muhasebe sisteminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla muhasebe ve mali işler teknik destek hizmetleri de verilmektedir. Bu kapsamda her türlü avukatlık hizmetini ise avukatlarımız vasıtası ile doğrudan veriyoruz.

Bu kapsamda firmamızın sunduğu hizmetler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.

  • Beyannamelerin denetimi ve hazırlanması,
  • Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirketlerin muhasebe sistemlerinin kurulması, mali sistemin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için alt yapının kurulması,
  • Her türlü muhasebe programlarının uygulamasına teknik destek verilmesi,
  • Yasal defter kayıtlarının denetimi ve yasal defterlere dayanak teşkil eden belgelerin kontrolü,
  • Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması,
  • SGK işlemlerinin yürütülmesine teknik destek verilmesi,
  • Muhasebe sistemi ile uyumlu bütçeleme sisteminin kurulması, takip edilmesi.