Günümüz dünyasında uluslar arası finansal sistemler ile ticari ilişkiler birbiriyle entegre bir şekilde, iç içe girmiş durumdadır. Bu ekonomik bütünleşme doğrultusunda, şirketlerin doğru yatırım yapabilmesi, yatırımlar yapılırken fizibilite raporlarının kontrolü ve tutarlılığının sağlanması ve bu yatırımlar için finansman olanaklarının sağlanması, mali risklerin belirlenmesi gibi hususlar önem arz etmektedir. Tecrübeli ekibimizle firma ve sektör bazında detaylı bir çalışma yaparak firmalar için oluşabilecek riskleri öngörmekte ve sağlanabilecek avantajlara odaklanmaktayız. Doğru yatırım, bu yatırımı düzgün bir şekilde gösteren fizibilite, ilişkili taraflar ile iyi yönetilen bir koordinasyon süreci kurumsal finansmanda temel başarı faktörleridir.

Kurumsal finansman ile ilgili verdiğimiz hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  • Şirket alım, satımı, devir ve bölünme işlemlerinde finansal riskleri ortadan kaldırmaya yönelik risk faktörleri denetimi yapmak,
  • Yapılmış olan fizibiliteler ile ihtiyaç duyulan kredi arasında uyumu sağlamak,
  • Ortaklık durumlarında kayıtlara ve tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki riskler konusunda müşterileri bilgilendirmek,
  • Proje finansman danışmalığı ve bu bağlamda finansman modellerinin analizini yapmak,
  • Borç yapılandırma danışmanlığı yapmak,
  • Mevcut finans ekipleri ile çalışarak finans, fizibilite, yatırım departmanı, vergi departmanı arasındaki uyumu sağlayarak, şirketin kredi kuruluşlarına karşı tek elden temsiline yardımcı olmak.