Danışmanlık ve Süreç Analizi

Hizmetlerini mali müşavirlik hizmetleriyle başlatan firmamız, yıllar içinde biriken deneyim ve iyi pratikleri tüm müşterilerine değer olarak sunmaktadır. Türkiye’de veya dünyada yapacağınız tüm yatırım kararlarında, satın alma, bölünme ve birleşme operasyonlarınızda, risk analizi ve güvenilir bir iş ortağı gerektiren tüm ticari konularda size yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyarız.

Temel prensibimiz; sade, kolay uygulanabilir, kolay takip edebilir süreçler yaratmaktır.

 

Danışmanlık aldığınız kişilerin lisans bilgilerini kontrol etmenizi mutlaka öneririz.

Mali İşler ve Bütçeleme Alanında;

– Mali işler departmanının kurulması, eksikliklerin tespiti, yönlendirilmesi,

– Bütçeleme sistemine aktif katılım, faaliyet tabanlı ve departman bazlı bütçeleme sisteminin kurulması,

– Bütçelere uygun nakit akım tablolarının hazırlanması, sunumu, her ay takip edilmesi,

– Kardan nakite gidiş tablolarının hazırlanması, sunumu, her ay takip edilmesi,

– Şirket stratejilerinin tespitine aktif katılım ile eylem planlarının tespiti, uygulanmasının gözetimi, sonuçların değerlendirilmesi ile görüş-önerme raporlarının hazırlanması,

İnsan kaynakları Alanında;

– Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı,

– Kurum ve Kişi Analizleri,

– SWOT Analizi,

– İş Süreçleri Analizi,

– Pozisyon Görev Analizleri,

– Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Analizi,

– Kurum Kültürü Analizi,

– Örgütsel Stres Analizi,

– Örgütsel Tükenmişlik Analizi,

– Yetkinlik Analizleri,

– Eğitim İhtiyaçları Analizi,

– Yönetici ve Liderlik Geliştirmeye Yönelik Analizler,

Kurum Süreç Yapılanmaları Kapsamında;

– Stratejik Planlama Sisteminin Kurulması,

– Kurum Bölüm ve Fonksiyon Yapılanması,

– İnsan Kaynakları Bölümlerinin ve Fonksiyonlarının Kurulması,

– Strateji Oluşturma Geliştirme ve Hedef Belirleme Sistemleri,

– Planlama Bütçeleme Sistemleri,

– Yetkinlik Bazlı Seçme Yerleştirme Sisteminin Kurulması,

Konularında sizlere hizmet verebiliriz.

Kurum ve kişi analizleri ile Kurum Süreç Yapılanmaları konusunda sektörden uzman kişiler ile üniversitelerde eğitim veren konusunda yetkin akademik personeller ile çalışıyoruz.