Aile Şirketi Hizmetleri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına Sahibiz.

Geçmiş deneyimimiz, kamu ve özel sektör çalışmasıyla geçen 19 yıllık çalışmanın ardından, Lisansımızla birlikte;

– Aile şirketlerinde Bütçeleme, Süreç Analizi ve Süreç Takibi,

– Aile Şirketlerinde Yönetim Kurullarının Oluşturulması,

– Şirket yönetimleri ile Yönetim Kurullarının işleyişinin düzenlenmesi,

– İkinci Nesil’in şirket yönetimlerine katılım süreçlerinin değerlendirilmesi, uygun yöntemlerin belirlenmesi,

– İkinci Nesil-Yönetim Kurulu-Şirketlerin Genel Müdürleri arasındaki üçlü yapıda sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sağlanması,

– İletişim ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik, uygulama prosedürleri, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, hazırlanması

– Farklı aile yapıları ve çalışma şekillerine ilişkin ailenin kabul edeceği, basit, uygulanabilir, kolay takip edilebilir süreçlerin oluşturulması,

Konularında sizlere hizmet verebiliriz.