Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

– Vergi Müşavirliği,

– Tam Tasdik,

– Denetim Hizmetleri,

– Vergi İnceleme Danışmanlığı,

– Vergi Davalarında Savunma Yazılması, Dava Sürecinin Takibi,

– Uzlaşma Komisyonlarına Katılma,

– Müşterinin idarenin her alanında temsili ve bilgilendirmesi

– Bağımsız Denetim,

– Bütçeleme ve Süreç Analizi,

– Yeni Yatırım Kararlarında Fizibilite, Karlılık ve Geri Dönüş Sürelerinin Hesaplanması,

– Satın Almalarda Süreçlerinde Danışmanlık,

– Şirket için en uygun Muhasebe veya ERP programlarının seçiminde danışmanlık,

– Kredi kullanımlarında bankalarla görüşmelere katılınması, fizibilite raporlarının sunumu,

– Proje Finansman Danışmanlığı,

– Şirket Satın Alma ve Birleşmelerde Hukuki Riskler, Karlılık, İş Hukuku konularında danışmanlık,

– Bilirkişilik,

– İhtilaflı konularda hakemlik, karşılıklı sorunların ele alınması ve çözüm için öneriler sunulması.