Elektrik Dağıtım Şirketleri İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
Mayıs 31, 2017

Vergi Planlaması ve Yapılandırması Hizmetleri

İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASI

İşletmelerde Vergi Yüklerinin Kanunun verdiği sınırlar içinde en uygun şekilde ayarlanması Bülent ŞİŞMAN’ın 1998 yılından beri özel olarak ilgilendiği bir alandır. Bu konuda Türkiye’deki ilk kitabı Hesap Uzmanlığı döneminde Bülent ŞİŞMAN yayınlamıştır.

Vergi Planlaması ve Yapılandırması Vergi planlaması firmanın gerek faaliyet gösterdiği sektörde, gerek Sektör gözetmeksizin uyması gereken yasal yükümlülüklerin önceden belirlenmesi, kanunlar çerçevesinde firma bütçesinden gerekli ‘YASAL YÜKÜMLÜLÜK ‘ karşılıkların ayrılmasını ifade eder.

VERGİ PLANLAMASI NE FAYDA SAĞLAR?

Profesyonel yönetim sergileyen firmalar üretim giderlerini, pazarlama, dağıtım, reklam ve promosyon giderlerini ve bütçelerini yıllık ve aylık periyotlar halinde planlamakta, bulundukları sektörde markalarını büyütmekte, karlılıklarını ve Pazar paylarını artırmakta,sektörde söz sahibi konumuna gelmektedirler.Bu firmaların ortak özelliklerinden birisi bu firmaların yıllık ve aylık bütçe çalışmalarına VERGİ PLANLAMASI’nıda dahil etmeleridir.

Profesyonel bir VERGİ DANIŞMANLIĞI firmanızın hiç hesaplamadığınız bir YASAL YÜKÜMLÜLÜK’ le karşılaşmamasını sağlayacağından firmanız için yapmış olduğunuz gerek YATIRIM BÜTÇESİNDE gerekse İŞLETME BÜTÇESİNDE size büyük bir avantaj sağlayacaktır

YMM BÜLENT ŞİŞMAN SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

YMM BÜLENT ŞİŞMAN; Vergi Danışmanlığı yaptığı firmalara, ‘YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER’’i yerine Getirirken faydalanabilecekleri ‘YASAL VERGİSEL AVANTAJLARI’, ‘DEVLET DESTEKLERİ ‘ konusunda stratejik çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Vergi planlaması yapılırken, müşterilerimizin mevcut ve gelecek dönemlerdeki muhtemel faaliyet sonuçlarını tahminine bağlı olarak vergi sonrası karın maksimum seviyede teşekkülü için yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler belirlenmekte ve işletme sahip ve yöneticilerin işletmelerinin değerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek olunmaktadır

Vergi Planlaması

Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması

Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık

Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları

  • Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

-Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasi

-İş Akdinin Sona Ermesi

  • Uluslararasi Personel Vergi Planlamasi Hizmeti

-Yabancıların vergilendirilmesi

-Yabancı personel için çalışma ve oturma izni alınması

-Asgari isçi maliyetleri için çözüm üretilmesi

-Yıllık gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması

-İşe başlama ve ayrılmalarda idari gereklerin sağlanması

-Yabancı personelin bordrolarının hazırlanması

-İkili anlaşmalara uygun çözümlerin üretilmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir