Eylül 19, 2017

11395140-105[VUK-1-20626]-256502 Sayılı Özelge

11395140-105[VUK-1-20626]-256502 SAYILI ÖZELGE İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez Bankasının günlük döviz kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün […]
Eylül 18, 2017

Vergi İncelemesi-Düzeltici Beyan ve Vergi Suçu

Vergi İncelemesi-Düzeltici Beyan ve Vergi Suçu Vergi mükellefleri tarafından tarh zamanaşımı içerisinde yani 5 yıllık tarh zamanaşımı dahilinde düzeltici mahiyette verilmesi gereken beyannamelerde ÖUCZ ve ayrıca […]
Eylül 18, 2017

ÇSGB Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/4/2004 tarihli […]
Eylül 18, 2017

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı sadece damga vergisi kesintisi içeren bir ödenektir. Birçok işverence işten ayrılan işçiye yapılacak memnuniyet ödemesi olarak bunun tercih edilme sebebi de budur. […]