Eylül 27, 2017

Resmî Gazete (Bakanlar Kurulu Kararı)

Eylül 27, 2017

Resmî Gazete (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair)

27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30193 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ […]
Eylül 26, 2017

Resmî Gazete (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği)

26 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30192 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4) 1. Amaç Bu […]
Eylül 26, 2017

Resmi Gazete

6 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30192 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ […]