Ekim 4, 2017

Ertelenen SGK Primleri Hakkında Hatırlatma

Ertelenen SGK Primleri Hakkında Hatırlatma 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72 inci maddesinde; “Bu […]
Ekim 4, 2017

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

KONU: Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” başlıklı Yeni Torba […]
Ekim 4, 2017

Bazı İl ve İlçelerdeki SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

TERÖR NEDENİYLE BAZI İL VE İLÇELERDEKİ İŞVERENLERİN/SİGORTALILARIN SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU  Ülkemizde bazı il ve ilçelerde yaşanan terör olaylarının halen devam etmesi nedeniyle bu […]
Ekim 4, 2017

KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru

KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru Kırşehir İli merkez ve ilçelerinde pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet […]