Mayıs 31, 2017

Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Yayınlandı.

Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden […]
Mayıs 31, 2017

Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde

GİB Mobil uygulamasının Vergi Ödeme bölümü geliştirilerek – Gelir Vergisi Ödeme (Kira, Menkul Sermaye İradı, Ücret ile Diğer Kazanç ve İratlar) – 6736 Borcu Ödeme – […]
Mayıs 31, 2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/8) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız […]
Mayıs 31, 2017

Elektrik Dağıtım Şirketleri İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de […]