Mayıs 31, 2017

Perakende Ticarette Uygulanacak Esaslar Yönetmeliği

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Tarih: 6 Ağustos 2016 / 04:33Kategori: Tüketici Mevzuatı, Yönetmelikler Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik […]
Mayıs 31, 2017

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. Tarih: 22/04/2016 Sayı: VUK-82 / 2016-3 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi […]
Mayıs 31, 2017

Mükellefin Hakları Bildirgesi

Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş […]
Mayıs 31, 2017

Mükellef Hakları Bildirgesi

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir […]