Eylül 13, 2017

Devreden KDV Sistemine Son

DEVREDEN KDV SİSTEMİNE SON Maliye Bakanı Naci Ağbal, sayıları 1 milyona ulaşan mükellefte “düz oranlı flate rate” KDV sistemine geçileceğini söyledi. Ağbal, üretim aşamasında KDV ödemelerinin […]
Eylül 13, 2017

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95 Pişmanlık ve Islah

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve ıslah Tarihi: 12/09/2017 Sayısı: VUK-95/ 2017-8 Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve […]
Eylül 13, 2017

Velayeti Eşte Bulunan Çocuk İçin Yapılan Eğitim Giderinin Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: 49327596-120.04[GVK.ÖZ.2017.35] – 126189 23.08.2017 Konu: Velayeti eşte bulunan çocuk için yapılan eğitim […]
Eylül 13, 2017

03/02/2017 Tarihinde 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu

03/02/2017 Tarihinde 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu KDV oranlarında piyasaların canlandırılması amacıyla 31/03/2017 tarihine kadar KDV oranı 150 m2 ve üstü konutlarda %18 olan KDV oranını 31/03/2017 […]