Eylül 13, 2017

E-Serbest Meslek Makbuzu Hakkında

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel […]
Eylül 13, 2017

2017 Yılı Denetim Üstlenen Denetçilerin Ücretleri

2017 Yılı Denetim Üstlenen Denetçilerin Ücretleri 12 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30178  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar Tarihi: 25/08/2017 Karar […]
Eylül 13, 2017

Adalet Bakanlığı’na Milli Savunma Ve İç Güvenlik İhtiyacı İçin Yapılacak Bazı Teslimler KDV’den İstisna Edildi

ADALET BAKANLIĞI’NA MİLLİ SAVUNMA VE İÇ GÜVENLİK İHTİYACI İÇİN YAPILACAK BAZI TESLİMLER KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ ÖZET : 694 sayılı KHK ile Katma Değer […]
Eylül 13, 2017

Yol ve Yemek Paralarının İadesi

YOL VE YEMEK PARALARININ İADESİ YOL VE YEMEK PARALARININ İADESİ ÖZET İşverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği […]